Ceník

Cena je smluvní, je stanovena individuálně v návaznosti na počtu dokladů, náročnosti služeb a dle Vašich požadavků. Je možné se vzájemně dohodnout na měsíčním paušálu, sazbě za jednotlivé účetní položky nebo na hodinové sazbě. Ceny za zhotovení všech přiznání i vyúčtování daní jsou stanoveny vč.předání nebo zaslání na finanční úřad. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

základní cena za 1 účetní položku (pokladní nebo bankovní) 12,- Kč
základní cena za 1 fakturu v českém jazyce 18,- Kč
základní cena za 1 zahraniční fakturu (kontrola VAT number a předklad do ČJ) 28,- Kč
paušál na daňovou evidenci v rozmezí od 1.000,- do 6.000,- Kč
paušál na podvojné účetnictví v rozmezí od 1.500,- do 10.000,- Kč
mzdová evidence za 1 zaměstnance / 1 měsíc 180,- Kč
dohoda o provedení práce za 1 pracovníka / 1 měsíc 180,- Kč
přihlášení (odhlášení) organizace na OSSZ 400,- Kč
kontrola MO na OSSZ 400,- Kč
evidence a výpočet exekuce / 1 měsíc 150,- Kč
přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč.úč.výkazů a zaslání na FÚ a OR 3.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč.přehledů SZ, ZP a předání na úřady 2.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zaměstnance (mimo OSVČ) 700,- Kč
přiznání k DPH 250,- Kč
kontrolní hlášení o DPH 250,- Kč
souhrnné hlášení k DPH 250,- Kč
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 700,- Kč
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou 700,- Kč
přiznání k silniční dani za 1-2 nákladní auta 700,- Kč
přiznání k dani z převodu nemovitostí 1.000,- Kč
příprava neroztříděných dokladů 400,- Kč
registrace a změny v registraci na úřadech á 1 hod. 350,- Kč
účetní poradenství v rozsahu á 1 započaté hod. 450,- Kč
zpracování statistických výkazů pro ČSÚ za 1 výkaz 450,- Kč
obsluha datové schránky á 1 měsíc 450,- Kč